Koulutusohjelma

TYTTI – työelämäosaaminen – tulevaisuuden tie

Koulutus lukio-opettajille ja opinto-ohjaajille. Laajuus 4 op, johon kuuluu ennakkokysely ja orientaatiopaketti ennen ensimmäistä lähikoulutusta, 3 kokonaista lähikoulutuspäivää, online-tuokioita, video-tallenteita,  webinaari, Delfoi-paneeli, jakamista ja keskustelua verkossa sekä ohjattua työskentelyä työn ohessa omaan työhön mielekkäästi sovitettuna. Lähipäivän pituus oli 6 tuntia (6 x 45 min). Osallistujien toiveet ja paikalliset lähtökohdat otettiin huomioon. Lähikoulutuksissa käytettiin toiminnallisia menetelmiä, joita osallistuvat voivat käyttää omassa työssään lukiolaisten kanssa.

Koulutusosiot ja niiden keskeiset sisällöt

 1. Tie lukiosta työelämään (1.5 op)
 • kurkistuksia työelämään
 • malleja työelämäkontaktien löytämiseen ja yhteydenottoon sekä oppiaineisiin niveltyvään didaktiseen suunnitteluun
 • työstetään tulevaisuuden osaamisten kompetenssikarttaa
 1. Osaaminen on taitolaji (1.5 op)
 • työelämätaidot ja opiskelutaidot läpi elämän; työhyvinvointi osana jatkuvaa oppimista
 • menetelmiä, työkaluja ja valmiita aineistoja, joilla työstää osaamista taitolajina, esim. itse- ja vertaisarviointia tukevat menetelmät, joissa ytimenä itsetuntemuksen vahvistaminen, kompetenssiajattelu, motivaation ja omien motiivien tutkiminen; liikkeelle vahvuuksista, rohkaisijoina nuoret aikuiset omien elämäntarinoidensa kautta
 • jaetaan kokemuksia erilaisista toteutuksista ja niiden integroimisesta osaksi lukio-oppimista
 1. Lähitulevaisuuden työelämä (1.0 op)
 • dialogisessa ja tutkivassa osiossa sisältönä on tulevaisuuden työelämä, esim. työelämän muutostrendit ja heikot signaalit sekä näiden heijastusvaikutukset
 • osallistujat saavat välineitä tulevaisuustietoisuuden lisäämiseen sekä tutustuvat tulevaisuudentutkimuksen delfoi-menetelmään
 • saadaan nuorten aikuisten näkökulmia siihen, mitä työskentelymuotoja lukiokursseilla voitaisiin käyttää työelämätaitojen kehittymiseksi


Lähikoulutusten ajankohdat

Koulutukset toteutetaan lukuvuonna 2019-2020

Kuopion seudun lähikoulutuspäivät:

 • 1. Tie lukiosta työelämään ma 18.11.
 • 2. Osaaminen on taitolaji ti 14.1.
 • 3. Lähitulevaisuuden työelämä to 20.2.

Porin seudun lähikoulutuspäivät:

 • 1. Tie lukiosta työelämään ti 3.9.
 • 2. Osaaminen on taitolaji ti 28.1.
 • 3. Lähitulevaisuuden työelämä kevätlukukaudella ti 28.4. (verkossa)

Turun seudun lähikoulutuspäivät:

 • 1. Tie lukiosta työelämään ke 4.9.
 • 2. Osaaminen on taitolaji ti 5.11.
 • 3. Lähitulevaisuuden työelämä kevätlukukaudella ke 29.1.

Tampereen seudun lähikoulutuspäivät:

 • 1. Tie lukiosta työelämään ke 6.11.
 • 2. Osaaminen on taitolaji pe 17.1.
 • 3. Lähitulevaisuuden työelämä kevätlukukaudella ti 28.4. (verkossa)

Jatkohyödynnettävät aineistot

Koronan vuoksi osa koulutuksista siirtyi verkkoon. Matkan varrella kertyneet videotallenteet sekä aineisto- ja menetelmävaranto julkaistiin kaikkien saataville avoimesti.